Projekt unijny

Flaga UEPrzedmiotem proj. jest zakup usługi BR dot. przygotowaniu koncepcji oraz opracowaniu studium wykonalności robota manipulatora, dedykowanemu branży poligraficznej i służącemu
usprawnieniu, efektywności i poprawie wydajności pracy. Prace BR będą koncentrowały się na opracowaniu rozwiązania o następujących funkcjonalnościach i parametrach możliwość ciągłej
pracy umiejscawianie przedmiotów o wadze nie większej niż 1 kg i w matrycy o wymiarach nie większych niż 60x90 cm możliwość podawania przez robota na taśmę transmisyjną przedmiotów
o wymiarach min 1x3 cm, max 10x20 cm pobieranie przedmiotów z podajnika taśmociągu i pozycjonowanie ich w polu pracy drukarki możliwość automatycznego pobierania przedmiotów,
umiejscowionych w koordynatach XY i umieszczane w polu pracy drukarki, min. dopuszczalny błąd to 0,2 mm na obu osiach odwracalność procesu pracy robota opracowany robot manipulator
powinien mieć możliwość zmiany chwytaka w zależności od wielkości i wagi elementu podawanego z podajnika wymiary zewnętrzne robota nie powinny przekroczyć wymiarów 150 cmx150
cm, przy wysokości ok. 80100 cm i wadze nie przekraczającej 100 kg urządzenie powinno być zasilane napięciem sieciowym 230 V i zużywać nie więcej niż 1000 W mocy wykonanie robota
powinno być oparte o silniki liniowe i serwomechanizmy praca robota będzie odbywała się pod kontrolą oprogramowania dedykowanego komputerom i rozwiązaniom
przemysłowym Opracowana koncepcja urządzenia typu robot manipulator będzie innowacją produktową, którą Wnioskodawca będzie oferował swoim klientom wraz z drukarkami UV jako
zautomatyzowaną linię technologiczną o parametrach zdecydowanie poprawiających efektywność, precyzję i tempo pracy w stosunku do ręcznego podawania przedmiotów do zadruku przez
pracownika. Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu oraz osiąganie korzyści wynikających z realizacji proj. w firmie Wnioskodawcy będzie możliwe bezpośrednio po jego zakończeniu
czyli w I kw. 2022 r.

 

Nr umowy o dofinansowanie:

RPMP. 01.02.03-IP.01-12-002/20

Całkowita wartość projektu: 246 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 170 000,00 PLN

 

Fundusze Europejskie

Rzeczypospolita Polska

Małopolska

EU